Bilişim sistemlerinin yerlileştirilmesi için çalışma yapan Robit, yapay zeka temelli ağ teknolojileri geliştiriyor.
18 Kasım 2021

Gelişen teknolojinin etkisiyle ağların karmaşıklığı günden güne artıyor. Bu karmaşık ağlara bağlı bilgi teknolojileri (BT) cihazlarının yönetiminde ortaya çıkan problemler ve yine bu ağlara bağlı elektronik cihaz sayılarının da her geçen gün artması, alışılagelmiş operasyonel BT süreçlerini yetersiz bırakıyor.

Süreçleri iyileştirmek için ölçeklenebilir ve yönetilebilir yeni ağ yönetim sistem çözümlerine ihtiyaç duyuluyor. Artan bu ihtiyacı karşılamak üzere robit.RNA (Robit Network Automation) Projesi, BT cihazlarının uzaktan yönetilmesi ve alışılagelmiş çözümlerin zayıf kaldığı noktalarda birçok üreticinin cihazını destekleyen güçlü bir ağ otomasyon çözümü olarak geliştirildi.

Bilgi Teknolojileri sektöründe 14 yıldır faaliyet gösteren Robit, birçok farklı projede edindiği deneyimleri sayesinde sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek ihtiyaçlara en uygun çözüm ve yetkinlikler sunuyor.

Ağda bulunan cihazların istatistiksel verilerinin takip edilmesine imkan veriyor.

robit.RNA, tamamen Robit Teknoloji tarafından geliştirilmiş, işlevselliği ve güvenliği en üst düzeye çıkarmak için fiziksel ve sanal ağlar arasında cihaz komutlarını otomatik olarak zamanlayan, yönetme ve yapılandırma görevlerini içeren bir yazılım süreci olarak öne çıkıyor. robit.RNA, ağdaki BT cihazlarının bu yapılandırma ve yönetim işlemlerinin tek bir merkezden otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Standart bir konfigürasyon kurmayı, ağa giren her bir cihaza önceden belirlenmiş komutları atamayı, yetkisiz konfigürasyon değişikliklerinde uyarı vermeyi sağlamakta ve yeni kurallar ile yönetimi kolaylaştıran robit.RNA, lolay bir kullanım ara yüzüne sahip olması sebebiyle tüm BT personellerince rahatça kullanılabiliyor.

robit.RNA, kampüs ağları, veri merkezleri ve sanal ağlar benzeri binlerce cihaz arasında yapılandırma değişikliklerinin izlenmesini ve dağıtımını hızlandırmak için toplu eylem özelliklerine sahip. Bu otomasyonun bir sonucu olarak, konfigürasyon ve süreklilik yönetimi, ağ bakımı ve güvenliği, kurtarma, trafik akışı ve genel cihaz sağlığı gibi alanlarda verimlilik ve süreklilik sağlıyor.

Özellikle büyük işletmeler için avantajlı olan robit.RNA, insan faktörünü ortadan kaldırarak, işletme giderlerini düşürerek, hata payını ortadan kaldırarak ve ağ yapılanmasıyla ilgili uluslararası standartlara uyulması konusunda yardımcı oluyor. Öte yandan, ağda bulunan cihazların istatistiksel verilerinin takip edilmesine de imkan veriyor.

robit.RNA üretici bağımsız bir yazılım olarak geliştirilirken, bir ağ cihazının ağ otomasyon teknolojilerini desteklemesi, o cihazın robit.RNA tarafından yönetilmesi için yeterli oluyor.

İlgili haber detayları için tıklayınız.

Robit Teknoloji