Kalite & Çevre Yönetimi Politikası

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile temel politikamız, Başta Türkiye olmak üzere, tüm insanlığın faydasına hizmet edecek katma değerli teknolojik ürün ve çözümleri müşterilerine sunan, küresel ölçekte lider bir teknoloji firması olmaktır.

Buna yönelik olarak ROBİT TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ; sosyal sorumluluklarının bilincinde, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir kuruluş olarak:

 • NYenilikçi, pratik, kaliteli ve güvenli ürün arzını sağlayarak büyümeyi gerçekleştirmeyi,
 • NMüşteri odaklı pazarlama yapısı kurmayı,
 • NSektörümüzdeki tüm gelişmeleri; yasal mevzuatlara ve yasalara uyarak yakından takip etmeyi,
 • NAlanlarında uzman mühendis kadromuzun ve tüm çalışanlarımızın gelişimlerini sürekli kılmak için eğitimle desteklemeyi ve yeni teknolojilere açık hale getirmeyi,
 • NDoğal kaynak kullanımında çevreye saygılı bir kuruluş olmayı,
 • NÜrünlerin/hizmetlerin yaşam döngüsünün her aşamasında önemli çevresel etkilerini belirlenmesine katkıda bulunmayı,
 • NÇevre kirliliğini önlemeyi,
 • NÇevresel performansı iyileştirme çalışmaları yapmayı,
 • NKaynakları etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı,
 • NGeri dönüşüm teknolojisi uygulamayı,
 • NSalgın hastalıklara karşı etkili, resmî kurumların ve bakanlıkların belirlediği önlemleri harfiyen yerine getirmeyi,
Taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikası

Firmamız “Ağ Bileşenleri, Siber Güvenlik, Veri Depolama, Sunucu Ve Yedekleme Sistemleri ve Bütünleşik İletişim Sistemleri, Yazılım Geliştirme, Yazılım Entegrasyonu, Mobil Yazılım ve E-Devlet Yazılımları Kapsamında; Savunma, Eğitim, Güvenlik, Sağlık, Tarım, Yazılım, Bilişim Alanlarında Ar-Ge, Tasarım, Üretim, Sistem Entegrasyonu, Proje Yönetimi, Mühendislik, Satış ve Satış Sonrası Servis, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri” alanında hizmet vermektedir.

Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır.

Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlamak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansmanda sağlanacaktır.

İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır.

Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçlarım başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personel ve belirli üçüncü tarafların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartlar ve bu şartların getirdiği fırsatlar ve gereklilikler yerine getirilecek ve bu şartlar sürekli iyileştirilecektir. Ayrıca firmamızın, personelimizin ve tüm ilgili tarafların bu sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

Robit Teknoloji