PROJELERİMİZ

19 Muhasebe Sistemi ERP

İngilizcesi “Enterprise Resource Planning “ olarak bilinen ERP yani Kurumsal Kaynak Planlama konusunda firmalara yol gösterecek ve yardımcı olacak projemizin adı 19 olup 2 temel modülden oluşmaktadır.

Maliyet-Kar Analizleri

Muhasebe Planlama modülümüzde bulunan özelliklerin başlıca amacı firmaların menkul kaynaklar planlamasını sağlamaktır. Firmaların yaptıkları üretimin planlamasından satışa, stokların ve maliyetlerin planlamasına kadar pek çok alanda Muhasebe planlama modülü firmaların yanında olacaktır.

Stok Gözlemi

Mamul için gerekli hammaddelerin ve üretim aşamasında oluşan yarımamullerin stok durumlarını canlı şekilde takip etmek isteyen firmalar için bu özellik projemizde bulunmaktadır. Üretim planlama ve maliyetlerle ilgili hesaplamalarda kesinlik ve kolaylık sağlarken, satın alma veya satış esnasındaki planlamalar için de bir kaynak sağlayacaktır.

Talep Oluşturma

Mamul satışı sırasında talep edilen mamulün hammadde ve yarımamul karşılıklarını söz konusu mamulün reçetesindeki bilgilerden faydalanarak talep edilen mamul için gereken hammadde ve yarımamüllerin miktarları hesaplanır. Stokta varsa stoktan düşülmesini, stokta yetersizlik varsa da tedarik sağlanmasını uyarı mahiyetinde kullanıcıya bildirir.

Satın Alma

Bu kısımda ise mamulü oluşturan bileşenler için yapılacak tedarik miktarları ve fiyatları kullanıcıdan talep edilip, sisteme kaydı yapılır. Bu kayıtlar ışığında yapılan her tedarik sonrasında satın almaların toplam maliyetleri kullanıcıya yansıtılır. Maliyet hesaplarını yaparken kullanıcıya satın alma giderleri hakkında kaynak teşkil eder.

Üretim Planlama

Talep oluşturacak olan kullanıcı, talebini hangi tarihler için oluşturabileceğini görerek, sipariş alırken alıcısına da sipariş teslim tarihi konusunda bilgi verebilmek isteyecektir. Üretim planlama özelliği bu isteğe cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Ürün Maliyeti Muhasebesi

Mamul oluşana kadar pek çok işlemden ve işçilikten geçerken her bir aşamada ek bir maliyet oluşmaktadır. Firmalar yıllık üretim ve satış planlaması yaparken beklenen satış miktarlarını belirleyebildiği takdirde, bu özellik sayesinde mamullerinin maliyetini kolaylıkla hesaplayabilecek. Ayrıca kar edebilmek için gereken minimum üretim ve satış dengesini de içeren bu özellik, her senaryo için gerekli üretim ve satış hesaplarının yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Cariler

Firmaların alışveriş yaptıkları firmalar ve kişilerle olan hesap durumlarını bu özellik ile takip etmeleri sağlanmıştır.

Bütçe ve Bilanço Tahminleri

6 aylık veya 12 aylık gelir gider bilgileri kullanılarak, hazırladığımız algoritma sayesinde ileriye yönelik tahminler yaparak kullanıcıya yol haritası hazırlama konusunda yardımcı olacaktır.

Finansal Analiz

Kullanıcının sağlayacağı bazı muhasebe (Mizan; kısa vadeli borçlar, özkaynaklar vb. gibi) bilgileri kullanılarak kullanıcıya mevcut kaynak durumu hakkında bilgilendirme sağlayacaktır. Kaynak yetersizliği durumunda kaynak bulunması, kısa veya uzun vadedeki borç durumlarına göre bulunması gereken kaynağın türü gibi konularda kullanıcıya bilgilendirmeler yapacaktır.

Personel Performans Takip

Bu modülün amacı kullanıcıya bünyesindeki personelin ve yürütülen görüşmelerin takibi ve performanslarıyla ilgili yardımcı olmaktır.

Özlük Bilgileri
Firma bünyesindeki personelin işe girişi tarihi itibarıyla sağladığı özlük bilgilerinin özetini içermektedir. Yöneticiler için personelleriyle ilgili bilgiye erişirken kolaylık sağlaması amaçlanmaktadır.
Takvim
Firmaların yapacağı görüşmelerin planlanmasını ve bir ajanda yapılmasını sağlayacaktır. Hangi personelin hangi firmayla hangi ürün hakkında görüşmeler yaptığının takibi yapılırken, personelin performansını belirlemek için kaynak olarak da kullanılacaktır.
Geçmiş Teklifler
Bir önceki özellik olan takvimle aynı formatta fakat ajanda oluşturmak yerine geçmişteki görüşmelerin kaydını tutmak amaçlanmaktadır. Bu özellik sayesinde personellerin performasına kaynak sağlanırken, görüşme yapılan firmalarla ilgili olumlu veya olumsuz görüşme olasılıklarını içeren bir bilgi birikimi sağlanacaktır.
Verilen Teklifler
Mevcutta yapılan ve süreci devam eden görüşmelerle ilgili bilgilendirme yapmak amaçlanmıştır. Yine personelin ve görüşmelerin takibi ve performansları hakkında kullanıcıya bilgi sağlanacaktır.
Firma Bilgileri
Görüşülmüş, görüşülen ve görüşülecek firmalarla ilgili birtakım bilgileri içeren bu özellik, görüşmelerle ilgili olumluluk veya yönetici onayı gibi konularda bilgi sağlaması amaçlanmaktadır. Yapılmış olan görüşmelerin başarısı hakkında bilgiler, ileride görüşülecek firmaların seçilmesi esnasında tercih kolaylığı sağlayacaktır.
Stok Bilgisi
Stok bilgilerini inceleyerek, yapılacak görüşmelerde bu bilgilerin kullanılması sağlanacaktır.
Personel Bütçe
Personellere sağlanan olanaklarla ilgili bütçelendirme yapılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Personelin sağlayacağı harcama fişleri bilgileri kullanılarak personelin performansı hesaplanırken kaynak da sağlayacaktır.
Gerekli Evraklar
Görüşmeler esnasında ve sonucunda yapılacak sözleşmeler, toplantı tutanakları, proforma faturalar vb. gibi evrakların sisteme kaydedilmesi ve sistemden çekilmesi konusunda yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Yönetici Özeti
Yöneticilerin personel performanslarıyla ilgili bilgileri inceleyebileceği, kar ve zarar ettiren personellerin belirlenmesini sağlayacağı, gerekli önlemlerin önceden alınabilmelmesini kolaylaştıracağı bir özellik olarak tasarlanmıştır.
Hedefler
Bu özellik sayesinde yönetici, incelediği performanslar ışığında personele (personellere) veya genel olarak tüm firmaya hedefler belirleyerek, bu hedeflerin ne oranda gerçekleştiğini takip edebilecektir.

Diğer Projelerimiz

Projelerimiz

Yeni Nesil Ağ Teknolojileri – RNA

Projelerimiz

Utman

Projelerimiz

DROAD

Robit Teknoloji