Sertifikalarımız

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

SERTİFİKALARIMIZ

TS EN ISO/IEC 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

SERTİFİKALARIMIZ

Hizmet Yeterlilik
Belgesi

SERTİFİKALARIMIZ

TS ISO / IEC
15504 SPICE Organizasyonel Olgunluk Belgesi

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 45001-2018 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 20000-1:2011 – Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

SERTİFİKALARIMIZ

ISO 22301:2012 – İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Robit Teknoloji