KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Ziyaretçiler için KVVK Aydınlatma Metni

Robit Teknoloji Limited Şirketi (“Robit”)’ne ait internet sitesi ve benzeri çevrimiçi platformları ziyaret ettiğiniz için işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)’ni okumaktasınız. Robit, sizin ziyaretleriniz sırasında deneyimlerinizi geliştirmek ve istatistiki veri saklamak amaçlarıyla çeşitli çerezlerden faydalanmaktadır.

Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin Robit tarafından işlenebilmesi için kendisine yüklenen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve söz konusu Kişisel Veriler’in işlenmesi faaliyeti hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmeniz adına hazırlanmıştır.

Kişisel verilerin işlenmesi; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir bir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Robit tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz; internet sitemizi ziyaretiniz sırasında otomatik yollarla elde ettiğimiz IP adres bilgileriniz ve çerez bilgilerinizden ibarettir. Robit, bu verileri; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işleyebilmektedir.

Ancak işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçların yanında Robit, Kişisel Veriler’i hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, güncel ve belirli bir şekilde açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ve ancak ilgili mevzuatta cevaz verildiği ve gerekli olduğu süre boyunca muhafaza ederek işlemekle işleyebilecektir.

Robit, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve yöntemlerle faaliyet konusuna, amaç ve ilkelerine dahil her türlü ticari ve hukuki gaye ile paralel olarak ve yasal sınırlar içerisinde işlemektedir. Söz konusu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının; (f) bendinde karşılık bulan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Fatih Sultan Mahallesi 2720. Sokak HL Ofis No:4/A/70 Etimesgut/Ankara adresinden, 0 (312) 212 38 02 numaralı iletişim hattından veya [kvkk@robit.com.tr] e-mail adresinden Robit’e başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabileceğiniz gibi herkese açık VERBİS platformu dışında Robit tarafından tutulmakta olan Kişisel Veri İşleme Envanteri’nin ilgili kısımlarını incelemeyi talep edebilirsiniz.

Robit Teknoloji